Wielofunkcyjne ośrodki sportowe Grudziądzkiej Ligi Piłkarskiej

Orlik Rządz

Najbliższe spotkania

brak najbliższych spotkań Grudziądzkiej Ligi Piłkarsiej na tym obiekcie
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta