7 Edycja GLP

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem przedsięwzięcia Grudziądzka Liga Piłkarska (zwanym dalej GLP) jest stowarzyszenie o tej samej nazwie.
 2. Cel rozgrywek:
  Popularyzacja piłki nożnej w Grudziądzu i szerzenie pozytywnej energii.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje ani straty materialne odniesione podczas rozgrywek.
 4. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawa do wykorzystywania wizerunku przez GLP (strona internetowa, zdjęcia, filmy). Cofnięcie w/w zgody będzie równoznaczne usunięciem gracza/drużyny z rozgrywek.

II. Zgłoszenia, system rozgrywek

 1. Zasady zgłaszania drużyn do ligi.
  Aby zgłosić drużynę do rozgrywek GLP w sezonie 2018 należy do dnia 01.02.2018 wypełnić formularz na stronie http://glp.net.pl/zapisy . Dotyczy to zarówno nowych ekip, jak i tych biorących już wcześniej udział w GLP. Do zgłoszenia drużyny nie jest potrzebna w tym momencie jeszcze lista zawodników. Okienko transferowe z możliwością uzupełnienia kadry będzie otwarte po zamknięciu zapisów.
 2. Osoba dokonująca zgłoszenia zespołu do ligi zobowiązuje się do wniesienia bezzwrotnej opłaty wpisowego na konto bankowe Stowarzyszenia GLP w kwocie 200 zł w nieprzekraczalnym terminie do 02.02.2018 (data zaksięgowania wpłaty na koncie).
  Kwota wpisowego dotyczy zarówno drużyn, które występowały w GLP w sezonie 2017 jak i nowych drużyn. Kwota wpisowego dotyczy wyłącznie rozgrywek ligowych GLP.
 3. Warunkiem uczestnictwa w sezonie GLP 2018 jest poprawne dokonanie zgłoszenia drużyny oraz uiszczenie opłaty, o której mowa w pkt 2.
  Zarząd GLP może odmówić przyjęcia zespołu do ligi w przypadku, gdy podana nazwa drużyny będzie np. zawierała słowa uważane za wulgarne lub w jakiś sposób obrażające innych uczestników, a także w sytuacji gdy drużyna lub jej zawodnicy zostali usunięci z rozgrywek w poprzednich sezonach.

  Kapitanowie nowo przyjętych drużyn otrzymają login i hasło do logowania w panelu kapitana pod adresem http://glp.net.pl/panel/. W panelu kapitana dokonuje się wpisów dotyczących terminów meczów, raportów pomeczowych i danych szczegółowych o swojej drużynie, które ukazują się na oficjalnym serwisie internetowym ligi pod adresem http://glp.net.pl
 4. Przydział drużyn do poszczególnych klas rozgrywkowych oraz ich ilość ogłoszone zostaną po zamknięciu zapisów na dany sezon. Przydział do poszczególnych lig będzie uwarunkowany zajętym miejscem w poprzednim sezonie rozgrywek. Każda nowa zgłoszona drużyna rozpoczyna zmagania od najniższego szczebla rozgrywek. Zasady dotyczące awansów oraz spadków w sezonie 2018 zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem ligi.
 5. Drużyny, które brały udział i ukończyły zmagania w sezonie GLP 2017, przed przystąpieniem do nowego sezonu - podczas zgłaszania mogą wpisać na listę graczy maksymalnie 4 zawodników, którzy nie widnieli na ostatniej liście zawodników danego zespołu (maksymalna ilość osób w składzie - 15).
  Wyjątkiem są tutaj ekipy, które w sezonie GLP 2018 będą zmagały się w najniższej klasie rozgrywkowej - dla nich nie ma limitu zmian w składzie.
 6. Każdy z graczy może być wpisany wyłącznie na liście jednego z zespołów występujących w rozgrywkach.
 7. Kapitan na profilu każdego z zawodników swojej drużyny ma obowiązek umieszczenia zdjęcia profilowego przedstawiającego aktualny i wyraźny wizerunek twarzy. Zawodnicy bez uzupełnionego zdjęcia profilowego nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniach.
 8. W połowie każdego sezonu ogłoszone zostanie także "okienko transferowe". Będzie to czas, kiedy kapitan drużyny będzie miał możliwość dokonania korekt w składzie swojego zespołu polegających na możliwości wpisania 4 innych zawodników na listę graczy (maksymalna ilość osób w składzie - 15).
 9. W przypadku nie przystąpienia do rozgrywek 1. Lub 2. Ligi zespołu, który zapewnił sobie miejsce w danej lidze w sezonie 2018 zarząd Stowarzyszenia decyduje o wypełnieniu vacatów w danej lidze.

III. Organizacja spotkań

 1. Rozgrywki prowadzone będą systemem ligowym, w którym każdy z zespołów rozgrywa mecz i rewanż z wszystkimi drużynami w danej lidze. Spotkania rozgrywane są wg harmonogramu określonego przez Organizatora. Ramowy terminarz na sezon GLP 2018 przedstawia się następująco:

  Terminarz GLP 2018 zostanie dodany po zamknięciu zapisów.


  Dokładny terminarz wszystkich spotkań zostanie opublikowany przed rozpoczęciem rozgrywek i może się nieznacznie różnić, gdyż jest uzależniony od ilości zespołów w danej lidze.
 2. Każda kolejka rozgrywek trwa tydzień - rozpoczyna się w sobotę i kończy w piątek w kolejnym tygodniu.
  Kapitanowie drużyny gospodarzy odpowiedzialni są za skontaktowanie się z którymś z kapitanów drużyny przeciwnej w celu ustalenia dokładnej daty i godziny rozegrania meczu odpowiedniej dla obu drużyn. Po ustaleniu dogodnego terminu należy zalogować się niezwłocznie na stronie internetowej GLP i w panelu przeznaczonym dla kapitanów uzupełnić datę, godzinę oraz miejsce spotkania. Kapitan przeciwnego zespołu zatwierdza podane dane. Termin spotkania powinien być wpisany i zatwierdzony najpóźniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
  Drużyna gospodarzy ma obowiązek także zadbać o rezerwację orlika na czas rozgrywania meczu.
 3. Po rozegraniu spotkania kapitanowie drużyn po zalogowaniu w panelu kapitana, wprowadzają wynik meczu bądź zatwierdzają wynik wpisany przez rywali.
  Po każdym zakończonym spotkaniu kapitan ma także obowiązek wystawienia oceny zespołowi przeciwnemu w kilku podanych w systemie kategoriach.
 4. Każdy zespół zobowiązany jest do rozgrywania swoich meczy w terminach określonych dla danej kolejki. Istnieje możliwość rozegrania spotkania w terminach późniejszych - nie dalszych jednak niż okres 14 dni od przewidzianego ostatniego dnia rozegrania meczu dla danej kolejki"
  Istnieje także możliwość ustalenia terminu meczu "awansem" - wcześniejszego niż wynika to z terminarza rozgrywek. Nie ma możliwości jednak rozgrywania meczy z rundy rewanżowej przed terminem okienka transferowego w połowie sezonu.
 5. Termin spotkania, wpisany i zatwierdzony przez kapitanów obu drużyn na stronie GLP może zostać zmieniony tylko po kontakcie z opiekunem ligi i zatwierdzeniem przez Zarząd Stowarzyszenia, ale nie później niż 24 godziny przed meczem. W przypadku, gdy mecz zostanie rozegrany bez informacji wpisanej w oficjalnym terminarzu na stronie glp.net.pl Zarząd ma prawo unieważnić wynik meczu i ukarać obie drużyny walkowerem lub nakazać powtórzenie meczu w dowolnym lub wybranym przez Zarząd terminie.
 6. W przypadku problemów ze skontaktowaniem się z drużyną przeciwną należy poinformować o tym fakcie opiekuna danej ligi.

IV. Puchar GLP

 1. Równolegle z rozgrywkami ligowymi rozgrywany będzie także turniej pucharowy GLP. Ostateczna forma rozgrywek pucharu GLP zostanie ustalona po deklaracjach do tych rozgrywek przez kapitanów drużyn (zakładka w panelu każdego z kapitanów):

 2. Drużyny są zobowiązane do rozegrania spotkania z przeciwnikiem wynikającym z drabinki turniejowej opublikowanej na stronie www.glp.net.pl w terminach określonych w regulaminie.
 3. W przypadku nieustalenia terminu spotkania w podanym przedziale czasowym, organizator wyznaczy termin rozegrania meczu.
 4. Mecze ustalane i rozgrywane są na zasadach takich samych jak w rozgrywkach ligowych GLP.
 5. Jeśli w regulaminowym czasie gry wynik spotkania będzie remisowy, zarządza się dogrywkę 1x 10 minut, a w przypadku remisu, konkurs min. 3 serii rzutów karnych aż do wyłonienia zwycięzcy.

V. Rozgrywanie meczu

 1. Mecze rozgrywane są na wszystkich boiskach typu "Orlik" w Grudziądzu:
  • Orlik przy ul. Czarnieckiego (Hallera Park - Budowlanka),
  • Orlik przy ul. Piłsudskiego (Olimpia),
  • Orlik przy ul. Śniadeckich / Korczaka (Strzemięcin),
  • Orlik przy ul. Sobieskiego / Konstytucji 3 maja (Rządz),
  • Orlik przy ul. Fortecznej (Forteca),
  • Orlik przy ul. Sportowców (Mniszek - Stal).
 2. W meczu mogą brać udział wyłącznie osoby wpisane na listę graczy danego zespołu. Na boisku w danym momencie z jednej drużyny może przebywać maksymalnie 5 zawodników z pola oraz bramkarz.
 3. Każdy z graczy na boisku powinien posiadać strój, w którym nie może być żadnych elementów niebezpiecznych dla innych uczestników spotkania. Wszyscy zawodnicy danej drużyny (za wyjątkiem bramkarza) powinni mieć koszulki w tym samym kolorze. Dopuszczalne jest użycie znaczników treningowych. W przypadku, gdy kolorystyka koszulek obu drużyn będzie zbliżona do siebie - zespół gości zobowiązany jest do użycia znaczników (powinny być na wyposażeniu każdego orlika).
 4. Nie ma możliwości uczestniczenia w meczu zawodnika w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Rolą kapitana drużyny jest zapobieganie takim sytuacjom.
 5. Mecz rozgrywany jest piłką, którą zaakceptują kapitanowie obu drużyn przed rozpoczęciem spotkania. Obowiązkiem drużyny gospodarzy jest zapewnić dobrze napompowaną piłkę o wymiarze "5".
 6. Punktacja meczy ligowych przedstawia się następująco:
  • Wygrana - 3 punkty,
  • Remis - 1 punkt,
  • Przegrana - 0 punktów,
  • Przegrana walkowerem - minus 1 punkt.
 7. O miejscu w tabeli ligowej decydują w kolejności:
  • Liczba zdobytych punktów,
  • Bilans bezpośrednich spotkań między drużynami,
  • Bilans bramkowy,
  • Liczba strzelonych bramek.
 8. W przypadku nieustalenia przez kapitanów daty meczu w wyznaczonych terminach, Opiekun Ligi wyznacza datę i miejsca rozegrania spotkania. W celu ograniczenia tego typu sytuacji - wielokrotne nieustalenie terminu spotkania będzie karane punktami ujemnymi w tabeli. Punkty ujemne opiekun przydzieli po trzecim nieumówionym w wyznaczonych terminach meczu.
 9. W przypadku nie stawienia się na meczu którejś z drużyn, Opiekun Ligi przyznaje walkower (5:0) dla drużyny przeciwnej. Gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn - przyznawany jest obustronny walkower.

VI. Opiekun ligi

 1. Zadania opiekuna ligi
  Wyznaczeni opiekunowie poszczególnych lig pełnią rolę koordynatora danych rozgrywek. Do opiekuna danej ligi kapitan zespołu może zgłaszać (poprzez skrypty na stronie www) wszelkie problemy związane np. z nawiązaniem kontaktu z innymi kapitanami, problemami i sporami dotyczącymi rozgrywanych spotkań, zachowania innych graczy itd. itp.
  Opiekun ligi po zapoznaniu się ze sprawą będzie kontaktował się z zainteresowanymi osobami w celu rozwiązania sporów czy zgłaszanych problemów.

VII. Sędziowie

 1. Spotkania w ramach rozgrywek mogą prowadzić sędziowie zweryfikowani przez Organizatora. To czy sędzia zostanie obsadzony na mecz zależy od wniosków kapitanów w panelu oraz dyspozycyjności czasowej arbitrów w dniu meczu.
 2. Sędziowie to przeszkoleni ochotnicy, którzy zdają egzamin z przepisów gry, oraz regulaminu GLP. Szacunek do ich pracy jest priorytetem w rozgrywkach GLP, więc okazywanie negatywnego nastawienia do sędziów jest surowo karane. Od indywidualnych zawieszeń na kilka spotkań, poprzez kary punktowe dla drużyny, skończywszy na wykluczeniu z ligi.

VIII. Wybrane przepisy gry

 1. W lidze kładziemy nacisk na grę w imię zasad fair play. Jeśli w meczu nie biorą udziału sędziowie - o faulach, rzutach wolnych, rożnych, autach itp. decydują uczestnicy meczu. Jakość rozgrywania spotkań zależy wtedy więc wyłącznie od zawodników. W spornych kwestiach kapitanowie zespołów ustalają co następuje. W wybranych spotkaniach będą brali udział sędziowie GLP, których uprawnienia i obowiązki opisane są w rozdziale V. Podczas rozgrywania meczów obowiązują przepisy gry w piłkę nożną, z pewnymi zmianami, które są opisane poniżej.
 2. Zawodnicy są zobowiązani do grania w obuwiu sportowym przeznaczonym do grania na sztucznej trawie (podeszwa typu turf TF, AG) lub na hali (podeszwa płaska, IC). Na niektórych orlikach dopuszczalne także jest granie w tzw. lankach (podeszwa FG, HG). Niedopuszczalne za to jest używanie obuwia przeznaczonego na typowe naturalne nawierzchnie trawiaste (podeszwa SG, "wkręty").
 3. Podczas meczu zabronione jest wykonywanie wślizgów (nie dotyczy interwencji bramkarzy we własnym polu karnym). Dopuszczalne są tzw. wślizgi blokujące podania lub strzały (tylko w sytuacjach, gdy nie ma w pobliżu innego zawodnika) - za każdy inny wślizg będzie przyznawany rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
 4. Każdy mecz rozgrywany jest w czasie 2x 30 minut, z maksymalnie 5-minutową przerwą. Czas jest mierzony przez sędziego lub w przypadku jego braku przez osobę zaakceptowaną przez obie strony. Czas gry zatrzymuje się lub dolicza wyłącznie w momencie gdy piłka wyleci za ogrodzenie orlika. W pozostałych przypadkach nie dolicza się dodatkowego czasu gry. Kapitanowie ustalają między sobą, która z drużyn rozpoczyna spotkanie.
 5. Zmiany zawodników dokonywane są systemem "hokejowym". Zawodnik schodzący opuszcza boisko w okolicach linii środkowej lub na własnej połowie, po czym w tym samym miejscu wchodzi zawodnik wchodzący. Za nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia ukarze zawodnika wchodzącego 1 minutą kary.
 6. Faule i rzuty karne
  Po faulu przysługuje rzut wolny bezpośredni dla drużyny, której zawodnik był faulowany. Za faul w polu karnym przysługuje rzut karny dla drużyny, której zawodnik był faulowany. Rzut karny wykonywany jest z linii końcowej pola karnego.
 7. Zagranie piłki ręką
  Po zagraniu piłki ręką przysługuje rzut wolny bezpośredni, dla drużyny przeciwnej od tej, której zawodnik zagrał piłkę ręką. Po zagraniu piłki ręką w polu karnym przysługuje rzut karny, dla drużyny przeciwnej od tej, której zawodnik zagrał piłkę ręką.
 8. Piłka w grze i poza grą
  Piłka znajduje się w grze po rozpoczęciu gry na środku boiska, po wznowieniu gry z autu, po wznowieniu gry z rzutu wolnego pośredniego i bezpośredniego, po wznowieniu gry z rzutu rożnego, po wznowieniu gry od bramki, po odbiciu się piłki od słupka lub poprzeczki gdy wróci w pole. Piłka znajduje się poza grą w przypadku gdy całym obwodem przekroczy linię końcową lub linię boczną boiska.
 9. Wznowienie gry od bramki, z autu, z rzutu rożnego, z rzutu wolnego bezpośredniego i pośredniego
  Wznowienie gry od bramki następuje w przypadku, gdy piłka przekroczy całym swoim obwodem linię końcową, a ostatnim zawodnikiem, który miał kontakt z piłką był zawodnik drużyny atakującej. Wznowienie gry od bramki wykonuje bramkarz, może on zagrać piłkę ręką lub nogą. W momencie wznawiania piłki od bramki, w polu karnym drużyny wznawiającej grę nie może znajdować się żaden inny zawodnik oprócz bramkarza. Ze wznowienia gry od bramki można zdobyć gola (z wyjątkiem wyrzutu piłki ręką przez bramkarza).
  Wznowienie gry z autu następuje w przypadku, gdy piłka całym swoim obwodem przekroczy linię boczną boiska. Wznowienie gry z autu wykonuje dowolny zawodnik. Wznowienie gry z autu wykonać należy z miejsca, z którego piłka opuściła linie boczną boiska. Zagranie piłki z autu wykonuje się nogą ze stojącej piłki. Zawodnik przeciwnej drużyny powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z autu nie można zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu rożnego następuje w przypadku, gdy piłka przekroczy całym swoim obwodem linię końcową, a ostatnim zawodnikiem, który miał kontakt z piłką był zawodnik drużyny broniącej. Wznowienie gry z rzutu rożnego wykonuje dowolny zawodnik. Wznowienie gry z rzutu rożnego wykonać należy z jednego z dwóch narożników boiska, zagrywając stojącą piłkę nogą. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się we własnym polu karnym lub w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem piłki z rzutu rożnego można bezpośrednio zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu wolnego bezpośredniego następuje w przypadku faulu lub zagrania piłki ręką. Wznowienie gry z rzutu wolnego bezpośredniego wykonuje dowolny zawodnik z miejsca, w którym nastąpił faul lub zagranie piłki ręką. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z rzutu wolnego bezpośredniego można zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu wolnego pośredniego następuje w przypadku wykonania niedozwolonego wślizgu jednego z zawodników lub gry niebezpiecznej (np. wysoko uniesiona noga). Wznowienie gry z rzutu wolnego pośredniego wykonuje dowolny zawodnik z miejsca, w którym wykonano przewinienie. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z rzutu wolnego pośredniego nie można zdobyć gola.
 10. Rzut karny
  Rzut karny przysługuje drużynie w przypadku gdy zawodnik tej drużyny jest faulowany w polu karnym przeciwnika lub gdy zawodnik drużyny przeciwnej zagra piłkę ręką we własnym polu karnym. Rzut karny wykonywany jest linii końcowej pola karnego. Bramkarz broniący bramki pozostaje w bramce na linii bramkowej, a pozostali gracze powinni znajdować się w obrębie pola gry, poza polem karnym, w odległości co najmniej 5 metrów od wykonującego rzut karny. Rzut karny uznaje się za wykonany jeśli piłka zostanie dotknięta i poruszy do przodu.
 11. Spalone
  W rozgrywkach ligi GLP nie obowiązuje zasada spalonego.
 12. Gole
  Po zdobytym golu, drużyna przeciwna wznawia grę ze środka boiska.
 13. Kary napomnienia - w przypadku obecności sędziego. Sędzia obecny na meczu może podjąć decyzję o napomnieniu zawodnika: - niebieską kartka - odpowiadającą czasowemu wykluczeniu zawodnika z gry przez 2 minuty, - żółtą kartka - odpowiadającą czasowemu wykluczeniu zawodnika z gry przez 5 minut Kary czasowe polegają na opuszczeniu przez zawodnika placu gry i przebywanie poza polem gry w okolicy linii środkowej. Kary wykluczenia - w przypadku obecności sędziego. Sędzia obecny na meczu może podjąć decyzję o wykluczeniu zawodnika z gry: - czerwona kartka - zawodnik zostaje wykluczony z gry do końca zawodów, a drużyna otrzymuję karę czasowego osłabienia przez 10 minut. Kary wykluczenia polega na opuszczeniu przez zawodnika placu gry i przebywanie poza strefą zmian swojego zespołu. Sędzia może zarządzić opuszczenie terenu orlika przez zawodnika wykluczonego. Czas wykluczeń z gry mierzony jest przez sędziego, od chwili wznowienia gry. Ukaranego zawodnika nie może w tym czasie zastąpić inny gracz. W przypadku ukarania zawodnika przebywającego na ławce rezerwowych, kapitan wyznacza zawodnika który opuści boisko w celu wykonania czasowego osłabienia drużyny. W przypadku kar otrzymanych przed rozpoczęciem gry lub w przerwie meczu, kara osłabienia drużyny liczona jest przez sędziego od momentu rozpoczęcia meczu lub odpowiednio od momentu rozpoczęcia drugiej części spotkania. Osłabienie drużyny większą ilością kar: Do kontynuowania zawodów wymagana jest minimalna liczba 3 zawodników grających w trakcie osłabienia drużyny karami czasowymi.
  Sankcje dyscyplinarne (kary) za niedozwolona grę i niewłaściwe postępowanie określają przepisy gry KS PZPN, oraz regulamin GLP.
 14. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn, lub gdy drużyna stawi się w niepełnym składzie (mniej niż 5 zawodników) należy poinformować o zaistniałej sytuacji Organizatora, który przyznaje zwycięstwo walkowerem 5-0. Trzeci walkower oddany przez drużynę w danym sezonie oznacza wykluczenie z rozgrywek GLP.
  Odstępuję się od czasu oczekiwania na drużynę, która do godziny planowanego rozpęczecia meczu nie uzbierała wymaganej liczby zawodników.

IX. Obowiązki kapitana zespołu

 1. Kapitan zespołu to bardzo odpowiedzialna funkcja. Jego rolą jest przede wszystkim dbanie o prawidłowe funkcjonowanie swojej drużyny, a ponadto:
  • kontaktowanie się z innymi kapitanami, ustalanie terminów rozgrywania meczy i ich organizacja,
  • reprezentowanie swojej drużyny w kontaktach z zarządem GLP oraz opiekunami Ligi,
  • przekazywanie swoim zawodnikom aktualnych informacji nt. Ligi, zmian w regulaminie itd.,
  • niezwłoczne i rzetelne uzupełnianie danych oraz wyników w panelu kapitana na stronie GLP, ocen drużyny przeciwnej,
  • sprawdzanie poprawności danych osobowych dotyczących swojego zespołu wprowadzonych do systemu,
  • dbanie o zachowanie zasad fair play, porządku i kultury zawodników swojej drużyny - zarówno na boisku, jak i poza nim (włączając w to również wpisy, komentarze na portalach społecznościowych itp.).

X. Kary

Nieprzestrzeganie regulaminu, niestosowne zachowanie będzie podlegało ukaraniem drużyny lub zawodnika. Kładziemy nacisk na uczciwość i sportową rywalizację. Karać będziemy surowo i konsekwentnie. Przykładowe przewinienia i sankcje zamieszczone są poniżej:

 1. Gra nieuprawnionego zawodnika - minus 10 punktów w tabeli, przy drugim przewinieniu w sezonie - wykluczenie zespołu z rozgrywek.
 2. Kary za niewłaściwe zachowanie na meczu lub po meczu, łamanie zasad fair play.
  Możliwe zweryfikowanie wyniku na jednostronny lub obustronny walkower + ew. kary indywidualne dla zawodników (włącznie z zawieszeniem na kilka spotkań).
 3. Kary za niewywiązywanie się z obowiązków kapitana.
  W zależności od wagi przewinienia: od ostrzeżenia, poprzez dodanie ujemnych punktów, weryfikacje wyników meczów jako jednostronny lub obustronny walkower, aż do wykluczenia z rozgrywek GLP.
 4. Kary za nieustalenie terminu spotkania.
  Przy trzecim takim przewinieniu - minus 1 punkt w tabeli, przy czwartym i każdym kolejnym - minus 2 punkty w tabeli.
 5. Kary za nierozegranie spotkania.
  Weryfikacja wyniku meczu jako jednostronny lub obustronny walkower. Przy trzecim takim przewinieniu wykluczenie z ligi GLP.
 6. Nagminne niestosowanie się do zapisów regulaminu, łamanie przepisów dotyczących zasad rozgrywania spotkań opisanych w niniejszym regulaminie będzie skutkowała podjęciem decyzji o usunięciu zespołu lub zawodnika z rozgrywek.
  W razie usunięcia zespołu z rozgrywek bądź nałożenia na niego innych kar dyscyplinarnych - opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 7. Social Media - Obrażanie, bezpodstawne oskarżanie oraz niekonstruktywna krytyka innych uczestników rozgrywek, sędziów lub organizatorów na forach, facebooku, twitterze czy innych miejscach w sieci skutkuje karami indywidualnymi lub zespołowymi.

W przypadku zakończenia rozgrywek przed końcem sezonu którejkolwiek z drużyn na skutek rezygnacji lub wykluczenia zgodnie z punktem regulaminu wszystkie wygrane mecze tej drużyny są weryfikowane jako walkower, na korzyść rywala.

Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie oraz dotyczące interpretacji zapisów regulaminu rozstrzyga Organizator.

Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania rozgrywek. Każda zmiana w regulaminie zostanie także opublikowana na aktualnościach na stronie internetowej GLP lub jako informacja w panelu dla kapitanów.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta