Grudziądzka Liga Piłkarska

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska z siedzibą w Grudziądzu ul. Sikorskiego 38/1.
  Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w rozgrywkach Grudziądzkiej Ligi Piłkarskiej.
 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych - administrator@glp.net.pl
 3. Przedstawicielem Administratora jest ____________________
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu nadania identyfikatora w bazie danych na podstawie art.5 ust.1 lit.c RODO
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Stowarzyszenia Grudziądzka Liga Piłkarska
 6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane zostaną trwale usunięte z bazy danych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych nie ma możliwości uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska
 8. Twoje dane osobowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim
 9. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania. Proces ten polegał będzie na utworzeniu rekordu w bazie danych, co umożliwi sprawne i zautomatyzowane organizowanie rozgrywek.
 11. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania rozgrywek. Każda zmiana w regulaminie zostanie także opublikowana na aktualnościach na stronie internetowej GLP lub jako informacja w panelu dla kapitanów.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem przedsięwzięcia Grudziądzka Liga Piłkarska (zwanym dalej GLP) jest stowarzyszenie o tej samej nazwie.
 2. Cel rozgrywek:
  Popularyzacja piłki nożnej w Grudziądzu i szerzenie pozytywnej energii.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek, a także za udział w rozgrywkach osób chorych.
 4. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach GLP we własnym zakresie powinni poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 5. W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie, jak również niepełnoletnie - wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.
 7. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Polityka prywatności) i prawa do wykorzystywania wizerunku przez GLP (strona internetowa, fanpage, zdjęcia, filmy). Cofnięcie w/w zgody będzie równoznaczne usunięciem gracza/drużyny z rozgrywek.

II. Zgłoszenia, system rozgrywek

 1. Zasady zgłaszania drużyn do ligi.
  Zgłosić drużynę do rozgrywek GLP można wyłącznie w terminach przewidzianych na Zapisy - zgodnie z ogłoszeniami i informacjami pojawiającymi się na stronie oraz w mediach społecznościowych. Podczas trwania zapisów dokonać tego powinni kapitanowie zarówno nowych drużyn, chcących wziąć udział po raz pierwszy w rozgrywkach, jak i drużyn, które uczestniczyły w lidze w minionym sezonie.
  Osoba zgłaszająca drużynę do rozgrywek zostaje jej kapitanem - osobą zarządzającą drużyną.
  Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest opłacenie bezzwrotnego wpisowego (w formie przelewu na konto Stowarzyszenia) w kwocie i terminie ogłoszonym podczas uruchamiania zapisów do Ligi.
  Zarząd GLP może odmówić przyjęcia zespołu do ligi w przypadku, gdy podana nazwa drużyny będzie np. zawierała słowa uważane za wulgarne lub w jakiś sposób obrażające innych uczestników, a także w sytuacji gdy drużyna lub jej zawodnicy zostali usunięci z rozgrywek w poprzednich sezonach.
 2. Przydział drużyn do poszczególnych klas rozgrywkowych oraz ich ilość określona zostanie przed rozpoczęciem rozgrywek. Przydział do poszczególnych lig będzie uwarunkowany zajętym miejscem w poprzednim sezonie rozgrywek. Każda nowa zgłoszona drużyna rozpoczyna zmagania od najniższego szczebla rozgrywek.
 3. Awanse i spadki
  Przed startem rozgrywek zostanie podana informacja o ilości drużyn, które awansują do ligi wyżej oraz spadną ligę niżej oraz ilości drużyn biorących udział w barażach o awans/spadek z ligi. Zastrzegamy możliwość zmiany tych wartości - w przypadkach, gdy część drużyn nie dokończy rozgrywek.
 4. Każdy z graczy może być wpisany wyłącznie na liście jednego z zespołów występujących w rozgrywkach.
 5. Każdy z zawodników ma obowiązek umieszczenia zdjęcia profilowego przedstawiającego aktualny i wyraźny wizerunek twarzy. Na zdjęciu zawodnik nie może mieć nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych oraz zakrywać twarzy przedmiotami czy dłońmi. Poprawność zdjęcia będzie weryfikowana przez administratorów. Tylko zawodnicy, którzy przeszli taką weryfikację będą mogli dołączyć do drużyny i uczestniczyć w rozgrywkach.
 6. Przed sezonem oraz w trakcie jego trwania mogą być ogłoszone okienka transferowe. To czas, w którym zawodnicy mogą dołączać do zespołów lub zmieniać przynależność do drużyny.
 7. W zależności od poziomu rozgrywek - ilość możliwych do przeprowadzenia transferów danej drużyny może się różnić. Przed uruchomieniem okienka transferowego zostanie każdorazowo podana informacja dotycząca maksymalnej ilości zawodników, którzy mogą znaleźć się w składzie drużyny oraz maksymalnej ilości zawodników, którzy mogą dołączyć do zespołu w danym okienku.
 8. W przypadku nie przystąpienia do rozgrywek zespołu z 1. lub 2. ligi zespołu, który zapewnił sobie miejsce w danej lidze w poprzednim sezonie, zarząd Stowarzyszenia decyduje o wypełnieniu wakatów w danej lidze.

III. Organizacja spotkań w Lidze GLP

 1. Rozgrywki prowadzone będą systemem ligowym. System rozgrywek w danym sezonie będzie dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn oraz czasu przeznaczonego na rozegranie sezonu. Przed rozpoczęciem sezonu stosowne informacje będą opublikowane na stronie.
 2. Każda kolejka rozgrywek trwa tydzień - rozpoczyna się w sobotę i kończy w piątek w kolejnym tygodniu.
  Kapitanowie odpowiedzialni są za skontaktowanie się wzajemne w celu ustalenia dokładnej daty i godziny rozegrania meczu odpowiedniej dla obu drużyn. Po ustaleniu dogodnego terminu należy zalogować się niezwłocznie na stronie internetowej GLP i w panelu przeznaczonym dla kapitanów uzupełnić datę, godzinę oraz miejsce spotkania. Kapitan przeciwnego zespołu zatwierdza podane dane. Termin spotkania powinien być wpisany i zatwierdzony najpóźniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
  Zaproponowany termin rozegrania meczu nie może być późniejszy niż 28 dni od startu kolejki. W szczególnych przypadkach termin ten jest krótszy (np. przed końcem rundy, okienkiem transferowym itp.) - jest on oznaczony w szczegółach umawianego meczu.
  Drużyna gospodarzy ma obowiązek także zadbać o rezerwację orlika na czas rozgrywania meczu.
 3. Po rozegraniu spotkania kapitan po zalogowaniu się na stronie wprowadza wynik meczu.
  Po dodaniu wyniku, każdy z kapitanów ma obowiązek wystawienia oceny drużynie przeciwnej oraz sędziemu, o ile był na meczu. Obowiązkowe jest także oznaczenie wszystkich zawodników swojej drużyny, którzy wystąpili w danym spotkaniu oraz wybranie najlepszego zawodnika meczu spośród swojego zespołu. Kapitan także ma możliwość (to nie jest obowiązkowe) wpisania liczby bramek oraz asyst poszczególnym zawodnikom.
 4. Każdy zespół zobowiązany jest do rozgrywania swoich meczy w terminach określonych dla danej kolejki. Istnieje możliwość późniejszego rozegrania meczu (za wyjątkiem okresu przed otwarciem okienka transferowego oraz przed zakończeniem rozgrywek) - na ustalenie i potwierdzenie w systemie terminu rozegrania spotkania kapitanowie mają czas 14 dni od rozpoczęcia kolejki. Po upływie tego czasu samodzielne ustalenie terminu będzie niemożliwe, a termin rozegrania meczu zostanie narzucony przez organizatora.
  Istnieje także możliwość ustalenia terminu meczu "awansem" - wcześniejszego niż wynika to z terminarza rozgrywek. Nie ma możliwości jednak rozgrywania meczy z rundy rewanżowej przed terminem okienka transferowego ogłaszanego w połowie sezonu.
 5. Termin spotkania, wpisany i zatwierdzony przez kapitanów obu drużyn na stronie GLP może zostać zmieniony poprzez wysłanie nowej propozycji terminu i zaakceptowanie jej przez drugą stronę, ale nie później niż 24 godziny przed meczem. W przypadku, gdy mecz zostanie rozegrany bez informacji wpisanej w oficjalnym terminarzu na stronie glp.net.pl Zarząd ma prawo unieważnić wynik meczu i ukarać obie drużyny walkowerem lub nakazać powtórzenie meczu w dowolnym lub wybranym przez Zarząd terminie.
 6. W przypadku problemów ze skontaktowaniem się z drużyną przeciwną należy poinformować o tym fakcie opiekuna danej ligi.

IV. Puchar GLP

 1. Równolegle z rozgrywkami ligowymi będą odbywały się rozgrywki Pucharu GLP.
 2. Zgłosić drużynę do Pucharu GLP będzie można wyłącznie w terminach przeznaczonych na zapisy do tych rozgrywek ogłoszonych na stronie.
  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest opłacenie wpisowego za rozgrywki pucharowe na konto bankowe Stowarzyszenia w określonej kwocie i terminie. W rozgrywkach Pucharu GLP brać mogą tylko zespoły, które uczestniczą w rozgrywkach Ligi GLP.
 3. System rozgrywek zostanie określony po zakończeniu zapisów i będzie uzależniony od ilości zapisanych zespołów oraz czasu przeznaczonego na rozgrywki.
 4. Mecze ustalane i rozgrywane są na zasadach takich samych jak w rozgrywkach ligowych GLP.
 5. Drużyny są zobowiązane do rozegrania spotkania z przeciwnikiem w terminach określonych dla danej kolejki lub rundy. W przypadku nieustalenia terminu spotkania w podanym przedziale czasowym, organizator wyznaczy termin rozegrania meczu.
 6. Przegranie/oddanie meczu walkowerem będzie skutkowało usunięciem drużyny z rozgrywek.
 7. Mecze rozgrywane w fazie grupowej punktowane są w identyczny sposób jak w rozgrywkach ligowych:
  - Wygrana - 3 punkty,
  - Remis - 1 punkt,
  - Przegrana - 0 punktów,
 8. Spotkania rozgrywane w drabince turniejowej muszą prowadzić do rozstrzygnięcia - jeśli w regulaminowym czasie gry wynik spotkania będzie remisowy, zarządza się konkurs min. 3 serii rzutów karnych aż do wyłonienia zwycięzcy.

V. Rada Ligi

 1. Jednostka powołana przez Zarząd GLP reprezentowana przez Sekretarza, składająca się z kapitanów uczestniczących w rozgrywkach. Ustala się, że Rada Ligi składa się z Sekretarza oraz 4 kapitanów występujących aktualnie w GLP. Sekretarz jako osoba decyzyjna Rady Ligi sam dobiera sobie zespół. Zadaniem Rady Ligi jest opiniowanie i rozwiązywanie problemów regulaminowych w trakcie rozgrywek GLP.
 2. Sekretarz Ligi - Jarosław Kuc - wyślij wiadomość

VI. Rozgrywanie meczu

 1. Mecze rozgrywane są na wszystkich boiskach typu "Orlik" w Grudziądzu:
  • Orlik przy ul. Czarnieckiego (Hallera Park - Budowlanka), tel. kontaktowy 510 450 546
  • Orlik przy ul. Piłsudskiego (Olimpia), tel. kontaktowy 693 878 088
  • Orlik przy ul. Śniadeckich / Korczaka (Strzemięcin), tel. kontaktowy 606 135 955
  • Orlik przy ul. Sobieskiego / Konstytucji 3 maja (Rządz), tel. kontaktowy 725 004 596
  • Orlik przy ul. Fortecznej (Forteca), tel. kontaktowy 600 225 570
  • Orlik przy ul. Sportowców (Mniszek - Stal), tel. kontaktowy 722 058 565.
 2. W meczu mogą brać udział wyłącznie osoby wpisane na listę graczy danego zespołu. Na boisku w danym momencie z jednej drużyny może przebywać maksymalnie 5 zawodników z pola oraz bramkarz.
 3. Każdy z graczy na boisku powinien posiadać strój, w którym nie może być żadnych elementów niebezpiecznych dla innych uczestników spotkania. Wszyscy zawodnicy danej drużyny (za wyjątkiem bramkarza) powinni mieć koszulki w tym samym kolorze. Dopuszczalne jest użycie znaczników treningowych. W przypadku, gdy kolorystyka koszulek obu drużyn będzie zbliżona do siebie - zespół gości zobowiązany jest do użycia znaczników (powinny być na wyposażeniu każdego orlika).
 4. Nie ma możliwości uczestniczenia w meczu zawodnika w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Rolą kapitana drużyny jest zapobieganie takim sytuacjom.
 5. Mecz rozgrywany jest piłką, którą zaakceptują kapitanowie obu drużyn przed rozpoczęciem spotkania. Obowiązkiem drużyny gospodarzy jest zapewnić dobrze napompowaną piłkę o wymiarze "5".
 6. Punktacja meczy ligowych przedstawia się następująco:
  • Wygrana - 3 punkty,
  • Remis - 1 punkt,
  • Przegrana - 0 punktów,
  • Przegrana walkowerem - minus 1 punkt.
  • W przypadku oddania meczu walkowerem, kapitan drużyny oddającej walkowera ma obowiązek, na minimum 4 godziny przed terminem umówionego spotkania, powiadomić o tym fakcie Kapitana drużyny przeciwnej oraz Opiekuna Ligi. Brak takiego powiadomienia będzie skutkował naliczeniem 1 punktu ujemnego w tabeli ligowej.
 7. O miejscu w tabeli ligowej decydują w kolejności:
  • Liczba zdobytych punktów,
  • Bilans bezpośrednich spotkań między drużynami,
  • Bilans bramkowy,
  • Liczba strzelonych bramek.
 8. W przypadku nieustalenia przez kapitanów daty meczu w wyznaczonych terminach, Opiekun Ligi wyznacza datę i miejsca rozegrania spotkania. W celu ograniczenia tego typu sytuacji Opiekun danej ligi karze drużyny przy czwartym i każdym kolejnym narzuconym meczu punktami ujemnymi.
 9. W przypadku nie stawienia się na meczu którejś z drużyn, Opiekun Ligi przyznaje walkower (5:0) dla drużyny przeciwnej, pod warunkiem, iż w drugiej drużynie jest gotowych do gry minimum 5 zawodników. Gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn - przyznawany jest obustronny walkower.

VII. Opiekun ligi

 1. Zadania opiekuna ligi
  Wyznaczeni opiekunowie poszczególnych lig pełnią rolę koordynatora danych rozgrywek. Do opiekuna danej ligi kapitan zespołu może zgłaszać (poprzez skrypty na stronie www) wszelkie problemy związane np. z nawiązaniem kontaktu z innymi kapitanami, problemami i sporami dotyczącymi rozgrywanych spotkań, zachowania innych graczy itd. itp.
  Opiekun ligi po zapoznaniu się ze sprawą będzie kontaktował się z zainteresowanymi osobami w celu rozwiązania sporów czy zgłaszanych problemów.
 2. Opiekun I ligi - Dawid Śliwiński - wyślij wiadomość
 3. Opiekun II ligi - Bartosz Rymacki - wyślij wiadomość

VIII. Sędziowie

 1. Spotkania w ramach rozgrywek mogą prowadzić sędziowie zweryfikowani przez Organizatora. To czy sędzia zostanie obsadzony na mecz zależy od wniosków kapitanów w panelu oraz dyspozycyjności czasowej arbitrów w dniu meczu.
 2. Sędziowie to przeszkoleni ochotnicy, którzy zdają egzamin z przepisów gry, oraz regulaminu GLP. Szacunek do ich pracy jest priorytetem w rozgrywkach GLP, więc okazywanie negatywnego nastawienia do sędziów jest surowo karane. Od indywidualnych zawieszeń na kilka spotkań, poprzez kary punktowe dla drużyny, skończywszy na wykluczeniu z ligi.

IX. Wybrane przepisy gry

 1. W lidze kładziemy nacisk na grę w imię zasad fair play. Jeśli w meczu nie biorą udziału sędziowie - o faulach, rzutach wolnych, rożnych, autach itp. decydują uczestnicy meczu. Jakość rozgrywania spotkań zależy wtedy więc wyłącznie od zawodników. W spornych kwestiach kapitanowie zespołów ustalają co następuje. W wybranych spotkaniach będą brali udział sędziowie GLP. Podczas rozgrywania meczów obowiązują przepisy gry w piłkę nożną, z pewnymi zmianami, które są opisane poniżej.
 2. Zawodnicy są zobowiązani do grania w obuwiu sportowym przeznaczonym do grania na sztucznej trawie (podeszwa typu turf TF, AG) lub na hali (podeszwa płaska, IC). Na niektórych orlikach dopuszczalne także jest granie w tzw. lankach (podeszwa FG, HG). Niedopuszczalne za to jest używanie obuwia przeznaczonego na typowe naturalne nawierzchnie trawiaste (podeszwa SG, "wkręty").
 3. Atak wślizgiem nie jest dozwolonym sposobem walki o piłkę w zawodach GLP.  Zabronione jest wykonywanie wślizgów poza interwencją bramkarza we własnym polu karnym. Dopuszczalne są tzw. wślizgi blokujące podania lub strzały  ale tylko w sytuacjach, gdy nie ma w pobliżu innego zawodnika (sugerowana minimalna odległość dopuszczalnego wślizgu od przeciwnika > 3 metry)  - za każdy inny wślizg będzie przyznawany rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. W przypadku kontaktu z przeciwnikiem, rzut wolny bezpośredni. Sędzia może zastosować korzyść w sytuacji gdy mimo przewinienia drużyna przeciwna pozostanie w posiadaniu piłki.
 4. Każdy mecz rozgrywany jest w czasie 2 x 30 minut, z maksymalnie 5-minutową przerwą. Czas jest mierzony przez sędziego lub w przypadku jego braku przez osobę zaakceptowaną przez obie strony. Czas gry zatrzymuje się lub dolicza wyłącznie w momencie gdy piłka wyleci za ogrodzenie orlika. W pozostałych przypadkach nie dolicza się dodatkowego czasu gry. Kapitanowie ustalają między sobą, która z drużyn rozpoczyna spotkanie.
 5. Zmiany zawodników dokonywane są systemem "hokejowym". Zawodnik schodzący opuszcza boisko w okolicach linii środkowej lub na własnej połowie, po czym w tym samym miejscu wchodzi zawodnik wchodzący. Zawodnik schodzący ma obowiązek zaznaczyć zmianę poprzez wyraźny okrzyk "zmiana!" bez względu na obecność sędziego lub obserwatora podczas meczu. Za nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia ukarze zawodnika wchodzącego 2 minutami kary.
  Zmiana bramkarza może być dokonana wyłącznie w trakcie przerwy w meczu, informując o tym sędziego (jeżeli jest obecny) i kapitana drużyny przeciwnej.
 6. Faule i rzuty karne
  Po faulu przysługuje rzut wolny bezpośredni dla drużyny, której zawodnik był faulowany. Za faul w polu karnym przysługuje rzut karny dla drużyny, której zawodnik był faulowany. Rzut karny wykonywany jest z linii końcowej pola karnego.
 7. Zagranie piłki ręką
  Po zagraniu piłki ręką przysługuje rzut wolny bezpośredni, dla drużyny przeciwnej od tej, której zawodnik zagrał piłkę ręką. Po zagraniu piłki ręką w polu karnym przysługuje rzut karny, dla drużyny przeciwnej od tej, której zawodnik zagrał piłkę ręką.
 8. Piłka w grze i poza grą
  Piłka znajduje się w grze po rozpoczęciu gry na środku boiska, po wznowieniu gry z autu, po wznowieniu gry z rzutu wolnego pośredniego i bezpośredniego, po wznowieniu gry z rzutu rożnego, po wznowieniu gry od bramki, po odbiciu się piłki od słupka lub poprzeczki gdy wróci w pole. Piłka znajduje się poza grą w przypadku gdy całym obwodem przekroczy linię końcową lub linię boczną boiska.
 9. Wznowienie gry od bramki, z autu, z rzutu rożnego, z rzutu wolnego bezpośredniego i pośredniego
  Wznowienie gry od bramki następuje w przypadku, gdy piłka przekroczy całym swoim obwodem linię końcową, a ostatnim zawodnikiem, który miał kontakt z piłką był zawodnik drużyny atakującej. Wznowienie gry od bramki wykonuje bramkarz, może on zagrać piłkę ręką lub nogą, a piłka musi opuścić pole karne. Dopuszcza się przy wznowieniu gry od bramki wykonanie "piątki" przez zawodnika z pola. Podczas wznowienia żaden z przeciwników nie może wywierać wpływu na wykonawcę. Ze wznowienia gry od bramki można zdobyć gola (z wyjątkiem wyrzutu piłki ręką przez bramkarza).
  Wznowienie gry z autu następuje w przypadku, gdy piłka całym swoim obwodem przekroczy linię boczną boiska. Wznowienie gry z autu wykonuje dowolny zawodnik. Wznowienie gry z autu wykonać należy z miejsca, z którego piłka opuściła linie boczną boiska. Zagranie piłki z autu wykonuje się nogą ze stojącej piłki. Zawodnik przeciwnej drużyny powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z autu nie można zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu rożnego następuje w przypadku, gdy piłka przekroczy całym swoim obwodem linię końcową, a ostatnim zawodnikiem, który miał kontakt z piłką był zawodnik drużyny broniącej. Wznowienie gry z rzutu rożnego wykonuje dowolny zawodnik. Wznowienie gry z rzutu rożnego wykonać należy z jednego z dwóch narożników boiska, zagrywając stojącą piłkę nogą. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się we własnym polu karnym lub w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem piłki z rzutu rożnego można bezpośrednio zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu wolnego bezpośredniego następuje w przypadku faulu lub zagrania piłki ręką. Wznowienie gry z rzutu wolnego bezpośredniego wykonuje dowolny zawodnik z miejsca, w którym nastąpił faul lub zagranie piłki ręką. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z rzutu wolnego bezpośredniego można zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu wolnego pośredniego następuje w przypadku wykonania niedozwolonego wślizgu jednego z zawodników lub gry niebezpiecznej (np. wysoko uniesiona noga). Wznowienie gry z rzutu wolnego pośredniego wykonuje dowolny zawodnik z miejsca, w którym wykonano przewinienie. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z rzutu wolnego pośredniego nie można zdobyć gola.
 10. Rzut karny
  Rzut karny przysługuje drużynie w przypadku gdy zawodnik tej drużyny jest faulowany w polu karnym przeciwnika lub gdy zawodnik drużyny przeciwnej zagra piłkę ręką we własnym polu karnym. Rzut karny wykonywany jest z linii końcowej pola karnego. Bramkarz broniący bramki pozostaje w bramce na linii bramkowej, a pozostali gracze powinni znajdować się w obrębie pola gry, poza polem karnym, w odległości co najmniej 5 metrów od wykonującego rzut karny. Rzut karny uznaje się za wykonany jeśli piłka zostanie dotknięta i poruszy się do przodu.
 11. Spalone
  W rozgrywkach ligi GLP nie obowiązuje zasada spalonego.
 12. Gole
  Po zdobytym golu, drużyna przeciwna wznawia grę ze środka boiska.
 13. Kary napomnienia - w przypadku obecności sędziego. Sędzia obecny na meczu może podjąć decyzję o napomnieniu zawodnika: - żółtą kartka - odpowiadającą czasowemu wykluczeniu zawodnika z gry przez 5 minut. Kary czasowe polegają na opuszczeniu przez zawodnika placu gry i przebywanie poza polem gry w okolicy linii środkowej. Druga żółta kartka dla tego samego zawodnika, skutkuje osłabieniem zespołu na kolejne 5 minut i wykluczeniem zawodnika z gry w meczu. Sędzia obecny na meczu może podjąć decyzję o wykluczeniu zawodnika z gry: - czerwona kartka - zawodnik zostaje wykluczony z gry do końca zawodów, a drużyna otrzymuję karę czasowego osłabienia przez 10 minut. Druga czerwona kartka dla zespołu już ukaranego, w trakcie 10 minutowej kary skutkuje przerwaniem meczu i przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej (5:0), z wyjątkiem kiedy wynik boiskowy jest korzystniejszy dla zainteresowanego zespołu. Sytuacja powyższa nie dotyczy drugiej żółtej kartki dla tego samego zawodnika, w konsekwencji czerwonej, gdzie zespół zostaje ukarany drugą 5 minutową karą. Kara wykluczenia polega na opuszczeniu przez zawodnika placu gry i przebywaniu poza strefą zmian swojego zespołu. Sędzia może zarządzić opuszczenie terenu orlika przez zawodnika wykluczonego. Czas wykluczeń z gry mierzony jest przez sędziego, od chwili wznowienia gry. Ukaranego zawodnika nie może w tym czasie zastąpić inny gracz. W przypadku ukarania zawodnika przebywającego na ławce rezerwowych, kapitan wyznacza zawodnika który opuści boisko w celu wykonania czasowego osłabienia drużyny. W przypadku kar otrzymanych przed rozpoczęciem gry lub w przerwie meczu, kara osłabienia drużyny liczona jest przez sędziego od momentu rozpoczęcia meczu lub odpowiednio od momentu rozpoczęcia drugiej części spotkania.
 14. Przykładowe zachowania, które sędzia będzie karał napomnieniem (żółta kartka, kara 5 minut):
  • komentowanie decyzji podejmowanych przez arbitra (niezależnie czy są tam wulgaryzmy),
  • oczekiwanie tłumaczeń z decyzji, przykład: "za co tu kartka panie sędzio?!"
  Osłabienie drużyny większą ilością kar: Do kontynuowania zawodów wymagana jest minimalna liczba 4 zawodników grających w trakcie osłabienia drużyny karami czasowymi.
  Sankcje dyscyplinarne (kary) za niedozwolona grę i niewłaściwe postępowanie określają przepisy gry w piłkę nożną oraz regulamin GLP.
 15. Każde poważne przekroczenie i sytuacje sporne będą analizowane przez Radę Ligi, która po wysłuchaniu zainteresowanych, w wyjątkowych sytuacjach może złożyć wniosek do Zarządu o dożywotnie wykluczenie zawodników lub zespołów z rozgrywek GLP.
 16. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn, lub gdy drużyna stawi się w niepełnym składzie (mniej niż 5 zawodników) należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Organizatora, który przyznaje zwycięstwo walkowerem 5-0. Trzeci walkower oddany przez drużynę w danym sezonie oznacza wykluczenie z rozgrywek GLP.
  Odstępuje się od czasu oczekiwania na drużynę, która do godziny planowanego rozpoczęcia meczu nie uzbierała wymaganej liczby zawodników.

X. Obowiązki kapitana zespołu

 1. Kapitan zespołu to bardzo odpowiedzialna funkcja. Jego rolą jest przede wszystkim dbanie o prawidłowe funkcjonowanie swojej drużyny, a ponadto:
  • kontaktowanie się z innymi kapitanami, ustalanie terminów rozgrywania meczy i ich organizacja,
  • reprezentowanie swojej drużyny w kontaktach z zarządem GLP oraz opiekunami Ligi,
  • przekazywanie swoim zawodnikom aktualnych informacji nt. Ligi, zmian w regulaminie itd.,
  • niezwłoczne i rzetelne uzupełnianie danych oraz wyników w panelu kapitana na stronie GLP, ocen drużyny przeciwnej,
  • sprawdzanie poprawności danych osobowych dotyczących swojego zespołu wprowadzonych do systemu,
  • dbanie o zachowanie zasad fair play, porządku i kultury zawodników swojej drużyny - zarówno na boisku, jak i poza nim (włączając w to również wpisy, komentarze na portalach społecznościowych itp.).

XI. Kary

  Nieprzestrzeganie regulaminu, niestosowne zachowanie będzie podlegało ukaraniem drużyny lub zawodnika. Kładziemy nacisk na uczciwość i sportową rywalizację. Karać będziemy surowo i konsekwentnie. Przykładowe przewinienia i sankcje zamieszczone są poniżej:

 1. Każde poważne przekroczenie norm etycznych podczas spotkań będą analizowane przez Radę Ligi, która po wysłuchaniu zainteresowanych i świadków, może złożyć wniosek do Zarządu o dożywotnie wykluczenie zawodnika/ów lub zespołu/ów z rozgrywek GLP.
 2. Kary nie ujęte w poniższych zasadach będą analizowane indywidualnie
 3. Kary indywidualne - maksymalna kara dla jednego zawodnika to zawieszenie na 11 kolejek lub dożywotnie opuszczenie rozgrywek GLP.
 4. Za każde otrzymane dwie żółte kartki - zawieszenie na 1 mecz. Uzbierane kartki począwszy od sezonu 2023 sumują się i przechodzą między sezonami.
 5. Czerwona kartka - absencja od 1 do 11 meczy.
 6. Kary zespołowe - maksymalna kara to minus 10 punktów w tabeli
 7. Gra nieuprawnionego zawodnika - minus 10 punktów w tabeli, przy drugim przewinieniu w sezonie - wykluczenie zespołu z rozgrywek.
 8. Kary za niewłaściwe zachowanie na meczu lub po meczu, łamanie zasad fair play.
  Możliwe zweryfikowanie wyniku na jednostronny lub obustronny walkower + ew. kary indywidualne dla zawodników (włącznie z dożywotnim pozbawieniem gry w rozgrywkach GLP).
 9. Bójka w trakcie meczu pomiędzy zawodnikami jednego zespołu lub przeciwnikami, a także sędzią - kary indywidualne od 5 kolejek do dożywotniego pozbawienia gry w rozgrywkach GLP. Kara zespołowa do -10 punktów w tabeli.
 10. Kary za niewywiązywanie się z obowiązków kapitana.
  W zależności od wagi przewinienia: od ostrzeżenia, kara zespołowa - minus 3 punkty w tabeli, weryfikacje wyników meczów jako jednostronny lub obustronny walkower, aż do wykluczenia z rozgrywek GLP całego zespołu.
 11. Kara za nieprzestrzeganie regulaminu Orlików, takich jak np. zakaz wnoszenie alkoholu lub środków odurzających jak ich stosowanie na terenie szkoły i orlika przez zawodnika zarejestrowanego w systemie danego zespołu, będzie skutkowała karą zespołową dla drużyny - minus 2 punkty w tabeli. Opinia opiekuna orlika, obserwatora, sędziego i kapitana również będzie wiążąca.
 12. W przypadku sumy otrzymania 5 punktów karnych przez drużynę, ekipa wskutek słabej organizacji zostaje wykluczona. Kapitan zespołu zostaje wykluczony z pełnienia tej funkcji na okres dwóch kolejnych sezonów.
 13. Dwukrotny brak oceniania po meczu drużyn przeciwnych skutkuje otrzymaniem jednego punktu kary.
 14. Zachowania nieetyczne, takie jak nadmierne prowokowanie poprzez ostrą grę i ataki słowne.
  Kapitan pokrzywdzonej drużyny ma obowiązek szczegółowo opisać przebieg zdarzeń w panelu, z podaniem nazwiska zawodnika prowokującego. Po trzecim takim zgłoszeniu przez trzy różne drużyny w trakcie sezonu, wszczyna się postępowanie upominające - kara to zawieszenie na 1 kolejkę.
 15. Zachowania nieetyczne, takie jak nadmierne prowokowanie poprzez wyolbrzymianie fauli oraz symulowanie podczas meczu, zaburzające płynność gry.
  Kapitan drużyny pokrzywdzonej ma obowiązek szczegółowo opisać przebieg zdarzeń w panelu, z podaniem nazwiska zawodnika prowokującego. Po trzecim takim zgłoszeniu przez trzy różne drużyny w trakcie sezonu, wszczyna się postępowanie upominające - kara to zawieszenie na 1 kolejkę.
 16. Kary za nieustalenie terminu spotkania.
  Przy czwartym takim przewinieniu i każdym kolejnym - minus 1 punkt w tabeli.
 17. Kary za nierozegranie spotkania.
  Weryfikacja wyniku meczu jako jednostronny lub obustronny walkower. Przy trzecim takim przewinieniu wykluczenie z ligi GLP.
 18. Drużyna która została wykluczona, lub zrezygnowała z udziału w rozgrywkach, ale rozegrała więcej niż 50% meczy, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu.
 19. Wszystkie wyniki drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane, jeżeli rozegra ona mniej niż 50% meczy. W przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań wyniki uzyskane na boisku zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych - zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. Wyniki uzyskane na boisku zostaną utrzymane również, gdy drużyna wycofa się w przerwie rozgrywek, a w pierwszej rundzie oddała nie więcej niż dwa mecze walkowerem.
 20. Wycofanie się lub dyskwalifikacja drużyny w trakcie trwania rozgrywek oznacza, że w następnym sezonie ma prawo ubiegać się ona o grę w najniższej klasie rozgrywkowej.
 21. Nagminne niestosowanie się do zapisów regulaminu, łamanie przepisów dotyczących zasad rozgrywania spotkań opisanych w niniejszym regulaminie będzie skutkowała podjęciem decyzji o usunięciu zespołu lub zawodnika z rozgrywek.
  W razie usunięcia zespołu z rozgrywek bądź nałożenia na niego innych kar dyscyplinarnych - opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 22. Social Media - Obrażanie, bezpodstawne oskarżanie oraz niekonstruktywna krytyka innych uczestników rozgrywek, sędziów lub organizatorów na forach, facebooku, twitterze czy innych miejscach w sieci skutkuje karami indywidualnymi lub zespołowymi.
 23. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie oraz dotyczące interpretacji zapisów regulaminu rozstrzyga Organizator.

Strona została wygenerowana w ciągu: 0.0044