Grudziądzka Liga Piłkarska
2023-03-07 - Karol Siódmiak

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian organizacyjnych w regulaminie GLP. O zmianach tych dyskutowaliśmy juz na spotkaniu z kapitanami, przedstawiliśmy je także na Gali GLP. Dla tych, co nie mieli okazji z nami porozmawiać - lista zmian:

Punkt III.2, dodano:
"Zaproponowany termin rozegrania meczu nie może być późniejszy niż 28 dni od startu kolejki. W szczególnych przypadkach termin ten jest krótszy (np. przed końcem rundy, okienkiem transferowym itp.) - jest on oznaczony w szczegółach umawianego meczu."

Punkt VI.6, dodano:
"W przypadku oddania meczu walkowerem, kapitan drużyny oddającej walkowera ma obowiązek, na minimum 4 godziny przed terminem umówionego spotkania, powiadomić o tym fakcie Kapitana drużyny przeciwnej oraz Opiekuna Ligi. Brak takiego powiadomienia będzie skutkował naliczeniem 1 punktu ujemnego w tabeli ligowej."

Punkt XI.4, dodano:
"Za każde otrzymane dwie żółte kartki - zawieszenie na 1 mecz. Uzbierane kartki począwszy od sezonu 2023 sumują się i przechodzą między sezonami."

Punkt XI.16, zmieniono:
"Kary za nieustalenie terminu spotkania.
Przy czwartym takim przewinieniu i każdym kolejnym - minus 1 punkt w tabeli."

Strona została wygenerowana w ciągu: 0.0047